Dar vienas Bilietai.lt žingsnis tvaresnio verslo link – aplinkosauginis ISO 14001 standartas

Džiaugiamės pranešdami, kad Bilietai.lt (UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“) sėkmingai įgyvendino ISO aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą (ISO 14001:2015). Tai svarbus žingsnis mūsų įmonės tvarumo kelionėje. ISO standarto sertifikatas ne tik liudija mūsų įsipareigojimą aplinkos apsaugai ir atsakingam verslo valdymui, bet ir yra puiki galimybė kurti vertę partneriams gerinant mūsų veiklos kokybę ir efektyvumą.

Bilietai.lt komercijos direktorius Simonas Sudaras apibendrina: ISO standartas tampa  Bilietai.lt tvarumo įsipareigojimu klientams ir visuomenei. Tai reiškia, kad mes atsakingai stengiamės užtikrinti kiekvieno proceso skaidrumą, efektyvumą ir kokybę. Didžiuojamės, kad gavome šį prestižinį sertifikatą, kuris yra vienas iš mūsų žingsnių įgyvendinant ESG principus.

ESG (Environmental, Social & Governance) apima šias tris atsakingo verslo valdymo sritis:

Environment (liet. aplinkosauga): Šioje srityje įmonė prisiima atsakomybę saugoti aplinką ir tausoti gamtinius išteklius. Tai apima veiksmus, skirtus sumažinti anglies pėdsaką, vandens naudojimą ir kitus veiksnius, kurie daro poveikį aplinkai.

Social (liet. socialinė atsakomybė): Socialinė atsakomybė reiškia atsakomybę už įmonės santykius su darbuotojais, klientais, tiekėjais ir bendruomene. Tai apima darbuotojų teises, lygybės klausimus, socialinį poveikį ir bendruomenės prisidėjimą.

Governance (liet. valdysena): Ši sritis yra susijusi su įmonės valdymo ir organizacijos skaidrumo kokybe. Tai apima etinio verslo valdymo principų laikymąsi, atsakomybę akcininkams ir tinkamą valdymo struktūrą.

ISO 14001:2015 yra tarptautinis aplinkosaugos vadybos standartas, kuris nustato reikalavimus organizacijoms, siekiančioms veikti aplinkos apsaugos srityje. Šiame standarte nustatomi gairės ir reikalavimai, kaip organizacija turi valdyti savo veiklą taip, kad ji nekenktų aplinkai ir prisidėtų prie aplinkos apsaugos. Tai apima įmonės veiklos peržiūrą, aplinkosaugos aspektų identifikavimą ir kontrolę, bei nuolatinį tobulinimą.

Svarbu paminėti, kad šis projektas taip pat yra ir dalis visos Piletilevi Group įmonių grupės ESG vizijos – proaktyviai įsipareigoti klientams, darbuotojams, partneriams ir visuomenei kurti tvaresnę ir atsakingesnę ateitį. Mes suprantame, kad šis procesas nėra baigtinis, ir toliau tobuliname savo veiklą, siekdami ne tik išlaikyti, bet ir pagerinti savo vadybos sistemą bei tvarumo praktikas.

 


Naujausi blogo įrašai